Nemrut'uyla, sahip olduğu tarihi mekanları, ve sahabe Saffan Bin Muattal'ın kabrinin bulunduğu şehir olarak bilinen Adıyaman'ın ismini nerden aldığını ve başka özelliklerini biliyor muydunuz?

rap tarih ve coğrafyacılarının bereketli hilal dedikleri coğrafyanın en kuzeyindedir bu kadim şehir. Sırtını halkının Karadağ diye isimlendirdiği Güneydoğu  Toroslarına dayamıştır. Doğu ile batı,kuzey ile güney yönlerinde bir geçit noktası konumunda bulunan Adıyaman eski yolların kesiştiği yerde bulunmaktadır. Burası kadim medeniyetlerin kurulduğu Hitit, Babil,Part, Pers, Asur, Keldani, Yunan, Commagene, Roma, Bizans, Sasani, Ermeni, Emevi, Abbasi, Frank, Selçuklu, Zengi, Eyyubi,Artuklu,Memlük, Akkoyunlu, Dulkadirli ve Osmanlı uygarlıklarının egemen olduğu Araplar Hısn-ı Mansur, Kürtler Semsur ,Türkler de Adıyaman demişlerdir.

Şehrin 7 km. kuzeyinde bulunan Palanlı  mağaralarında yapılan incelemeler sonucunda; bu şehirde yerleşimin M.Ö.40.000 Yıllarına kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Bölgede bilinen ilk devlet  Hattilerdir..M.S. 1. yüzyılda Commagene krallığı yıkılarak yerine Roma hakimiyeti başlar. Perre (Adıyaman) Samosata ile Melitene  (Malatya) arsında yer alan bir uğrak yeridir. Aynı zamanda Roma döneminin  hierapolisi (kutsal şehir) dir . Antik Roma kaynaklarında suyunun güzelliğinden bahsedilmekte olup , kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme  yeri olarak kullanıldığı anlatılmaktadır.

Bu antik kentin, Roma döneminden kalan çeşmesi halen kullanılmaktadır.Şehir Bizans döneminde de önemini korumuştur. Bunu İznik'te toplanan İncil  konsülüne temsilci göndermesinden anlıyoruz. Tarihi Perre şehrinin en dikkat  çekici kalıntıları, bu günkü şehrin bölgedir. Rivayet olunur ki; Hz. İsa'nın göndermiş   olduğu ilk tebliğciler bu şehre geldiklerinde şehri zalim ve putperest bir yönetici yönetiyordu. Yönetici Tevhit davetçilerini duyunca bunları tutuklatıp  zindana attırdı. Günlerce işkence edildi  bunlara. Şehrin yöneticisinin yedi yiğit  oğlu vardı. Bu oğullar bir gece gizlice zindana giderek Tevhit davetçileri ile  görüştüler ve bu yeni dini kabul ettiler. Bu yedi oğul, o gece zindandan ayrıldıktan sonra şehre dağılarak şehirdeki  bütün putları ( tıpkı ataları İbrahim gibi) kırdılar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio