Bugün Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın içkiyi yasakladığı gün...

5 Ağustos, Osmanlı Devleti için önemli bir tarih. Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından olan IV. Murad, 5 Ağustos 1634 tarihinde içkiyi yasaklayarak meyhaneleri yıktırmıştır. Sultan 4. Murad, sadece alkolü değil, tütün ve kahvehaneleri de yasaklamıştır. Bunun sebebi olarak da 1631'deki büyük İstanbul yangınının tütün içen sarhoş yeniçeriler tarafından çıkarılması söylenmektedir. Böylece 4. Murad, kaybolan devlet otoritesini tekrar sağlamak istemiştir.

İSLAM'DA İÇKİNİN YASAK OLUŞU!

İçki İslam dininde de büyük haramlardan birisidir. İçki, İslam'da tedrici bir yolla, dört aşamada yasaklanmıştır. Cahiliyye döneminin köklü alışkanlıklarından birisi olan şarap içmek, kademe kademe yasaklanarak, Müslümanların yasağı kanıksamalarında kolaylık sağlamıştır. 

İçki yasağında izlenen bu yol, hükümlerin teşrîinde İslâmiyet’in takip ettiği aşamalılık ve hükümlerin dayanacağı sağlam zemin oluşturma metodu için iyi bir örnektir. Toplum kademe kademe böyle bir yasağa hazırlandığı, nüzûl sebebi teşkil eden olaylar da içkinin yol açtığı ve açabileceği zarar ve kötülükler hakkında yeterince fikir verdiği için âyette getirilen bu yasak bütün sahâbe tarafından sevinçle karşılanmış, Resûl-i Ekrem de, “Allah Tealâ şarabı haram kılmıştır. Kim elinde ondan bir şey olduğu halde bu âyet kendisine ulaşırsa onu ne içsin ne de satsın” buyurmuş, bu tâlimattan sonra halk evlerinde bulunan şarapları Medine sokaklarına dökmüş ve şarap kaplarını imha etmiştir (Müslim, “Müsâkat”, 67). Böylece İslâmiyet, birçok zarar ve kötülüğün kaynağı olduğu bütün akıl sahiplerince kabul edilen içki kullanımını açıkça yasaklamıştır. (DİA, cilt: 21; sayfa: 459)

Kur'an'da içkinin kesin bir dille yasaklandığı ayetler Maide Suresi'nin 90. ve 91. ayetleridir:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (el-Mâide 5/90-91)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio